Należy podać dane osoby, która będzie odpowiedzialna za reklamacje po stronie klienta.

W przypadku planowanego urlopu można podać dodatkową os. kontaktową.