Należy podać pełny numer seryjny urządzenia, w którym produkt był zainstalowany.
Numer seryjny można odczytać z dokumentu zakupu lub na tylnej ściance urządzenia.