Datę zakupu należy odczytać z faktury zakupu urządzenia.