W przypadku opcji "zlecenie odbioru (Olprint)" należy w polu Uwagi zamieścić informacje o preferowanych godzinach odbioru przygotowanej wcześniej przesyłki.