Jeżeli nie znasz producenta reklamowanego produktu wybierz Inne

Jeżeli reklamowany produkt jest produktem równoważnym/zamiennym również należy wybrać Inne