Indeks produktu najłatwiej odczytać z dokumentu dostawy w kolumnie "Indeks"
Należy podać pełny widniejący tam numer.

W przypadku braku dokumentu dostawy numer można odczytać z reklamowanego produktu.