Należy podać numer faktury potwierdzający zakup towaru w firmie Olprint
(np: HWR1234/06/12)

lub numer dokumentu WZ wystawionego przez firmę Olprint (np: WZ 12345/1000/2012).

W wyjątkowych przypadkach można podać numer zamówienia.