Nalezy podać indeks urzadzenia, w którym produkt był zainstalowany.
Indeks urządzenia najłatwiej odczytać z dokumentu dostawy w kolumnie "Indeks"

Należy podać pełny widniejący tam numer.
W przypadku braku dokumentu dostawy numer można odczytać z reklamowanego produktu.